posiadasz interesujące informacje o rzece, miejscach i ludziach związanych z miejscami położonymi w jej zlewni?

napisz: powa@powa.pl

Każda rzeka ma swoje źródła

Przyroda


  • baza danych o gniazdach bociana białego
  • Przybycin P., Przybycin M. 2008. Letnie naloty czyża Carduelis spinus we wschodniej Wielkopolsce i na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. Notatki Ornitologiczne 49: 217-225.
  • Przybycin M. 2006. Results of a white stork Ciconia ciconia survey on the “Stare Miasto” study plot (eastern Wielkopolska region). In: Tryjanowski, P., Sparks, T.H. & Jerzak, L. (eds.) The white stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation. Bogucki Wyd. Nauk.., Poznań, ss: 233-240
  • Przybycin P., Przybycin M., Grzybek J. 2005. Awifauna lęgowa dwóch kompleksów stawów we wschodniej Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61, 6: 58-66
  • Przybycin M. 2005. Gniazdowanie sroki Pica pica w mozaice krajobrazowej wschodniej Wielkopolski. W: Jerzak L., Kavanagh B .P., Tryjanowski P. (red.). Ptaki krukowate Polski, ss. 501–508. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
  • Przybycin M., Przybycin P. 2003. Stanowisko przepiórki Coturnix coturnix w przydomowym ogródku. Przegląd Przyrodniczy 14, 1-2: 180-181
  • Przybycin M., Przybycin P. 1996. Nalot czyża (Carduelis spinus) w r. 1996. Orlik 17: 5-6.

 

 

Historia