Zamojscy

Polski ród szlachecki o przydomku Saryusz pieczętujący się herbem Jelita. Początkowo należący do średniozamożnej szlachty w wyniku działań Jana Zamoyskiego w II połowie XVI w. awansował do grona magnaterii. Właściciele Tuliszkowa od XVIII w. Posiadacze dwóch młynów wodnych (na Strudze Tuliszkowskiej) i wiatraka.