Przeszyńscy

Wg infomacji z 1461 roku Mirosław Przeszyński, a następnie jego dzieci - Mikołaj, Maciej i Małgorzata byli właścicielami Kotwasic (południowo - wschodnia część zlewni). Wiadomo o ich sporze z Mikołajem Sławskim w związku z dobrami Dziadowice i Kotwasice.