Opalińscy

Polski ród szlachecki, posługujący się herbem Łodzia. Opalińscy wzięli swe nazwisko od Opalenicy, osady powstałej pod koniec XIV wieku. Pierwszą osobą, która przyjęła nazwisko Opaliński, był brat biskupa Andrzeja z Bnina, Piotr, kasztelan lądzki. W XV w właściciele Tuliszkowa po Zarembach, założyli w nim szkołę oraz sprowadzili rzemieślników. Od 1667 do 1762 r. roku własciciele Dziadowic (Jana Karol Opaliński, syn zmarłego starosty, sprzedał wieś Janowi Nepomucenowi Mycielskiemu).