Mycielscy

Właściciele Tuliszkowa po Konarzewskich. Mycielscy pochodzą od Wojciecha z Mycielina Mycielskiego (burgrabia koniński i podwojewodzy kaliski, poznańskie księgi grodzkie wymieniają go w roku 1496) i jego żony Małgorzaty Starogrodzkiej. Ich syn, Jan z Anny Dobrzyckiej, miał 4 córki: Barbarę Łącką, Dorotę Radzimską, Zofię Trąmpczyńską, Annę Wiktorowską i syna Tomasza dz. Bogusławic. Synowie Tomasza z Agnieszki Rudomickiej dali początek dwom liniom: Stanisław – linii sieradzkiej, Piotr – linii wielkopolskiej (zwanej hrabiowską); znana była także linia małopolska (galicyjska). Dzięki wielu powiązaniom rodzinnym (m. in. z Radziwiłłami, Wiśniowieckimi, Potockimi, Tarnowskimi, Szembekami, Dzieduszyckimi
) ród stał się jednym z potężniejszych, szczególnie w Wielkopolsce. Mycielscy w XV wieku służyli w piechocie chłopskiej i zasłużyli się pod Grunwaldem. Dzięki temu otrzymali szlachectwo oraz dopuszczenie do herbu Dołęga. Wśród członków rodu byli m. in. żołnierze, działacze społeczni i patriotyczni, uczeni oraz artyści, starostowie (głównie konińscy i kolscy). Po pożarze drewnianego koscioła w Grzymiszewie  w 1783 roku Izabela Gajewska z Mycielskich wystawiła dwa lata później własnym sumptem nowy kościół, także drewniany. Został on rozebrany przez Niemców w 1943 roku. W 1762 roku Jan Nepomucen Mycielski otrzymuje wieś Dziadowice i Kotwasice od swoich braci, Józefa (starosty konińskiego) i Stanisława (staristy lubiatowskiego). W 1776 roku sprzedaje wieś Janowi Waniewskiemu.