Doruchowscy

Ostatni właściciele dworku w Mycielinie. Teodor Doruchowski w 1919 r. na prośbę swej żony Zofii założył ochronkę dla dzieci pracowników majątku. Jego syn Adam Doruchowski, ułan ciężko ranny w kampanii 1920 r., odznaczony m.in. Virtuti Militari. Syn Adama, Antoni, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego. Po wojnie dworek, okradziony przedtem przez zajmującego go w trakcie wojny barona von Richthofena, użytkowano jako szkołę podstawową. Z ciekawostek warto odnotować, że w 1908 r. w Mycielinie u Doruchowskich gościł kilka dni Henryk Sienkiewicz.