Badyńscy

Józef Badyński herbu Jelita wraz z żoną, Józefiną z Gajewskich, otrzymał od Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na własność Posokę. Do aktu tego doszło staraniem jej matki, właścicielki Posoki, Marianny z Rzeszewskich Gajewskiej u Króla Stanisława, z którym spotkała się w domu Przebendowskich w Warszawie w grudniu 1767 roku. Uprzednio Posoka była dzierżawiona z dóbr królewskich przez Stanisława Gajewskiego, starostę kościańskiego.  Pod koniec XIX wieku stary, drewniany dworek spłonął (uderzony piorunem), a na jego miejscu Ryszard Kobusiewicz (herbu Korab) odbudował murowany dwor, stojący do dziś. Posoka była wianem ślubnym jego żony de domo Rola-Sokołowskiej, której z kolei matka była de domo Jelita-Badyńska. W 1926 r. (po śmierci Ryszarda Korab-Kobusiewicza)  folwark został podzielony na dwie części (Posoka Kamilówka –z własnością Kamili Kobusiewicz i Posoka Józefówka z własnością Józefa Badyńskiego), właścicielką dworku i zabudowań gospodarczych oraz ziemi została córka Ryszarda, Kamila Kobusiewicz, która wyszła za mąż za konińskiego lekarza, Mieczysława Czerwińskiego (hebu Lubicz). W okresie II wojny światowej folwarkiem zarządzał Niemiec Burmajster, a po jej zakończeniu majątek powrócił w ręce prawowitych właścicieli ponieważ nie podlegał ustawie o reformie rolnej. W wyniku trudności finansowych właścicieli, folwark został oddany w administrację gminie. W dworku mieszkały na początku lat pięćdziesiątych cztery rodziny, później utworzono tu świetlicę, w kolejnych latach powrócił w zarząd prawowitych właścicieli. Obecnie dawny folwark Posoka jest własnością Bohdany Czerwińskiej, córki Kamili i Mieczysława.